მასწავლებლის კურსები

ფიზიკა
დამწყები
2 ლექცია
2 საათი